Organisatie

Over ons

Wie zijn wij?

De Bibliotheek Oosterschelde (BO) verzorgt het openbare Bibliotheekwerk voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. In de Bibliotheek Oosterschelde verzorgen ruim 60 medewerkers en 150 vrijwilligers in meer dan 30 locaties dagelijks de dienstverlening aan ruim 34.000 klanten. Hierin staan educatie, informatie en cultuur centraal.

Jaarverslag Bibliotheek Oosterschelde 2019
Dat de Bibliotheek meer is dan enkel boeken uitlenen, is geen nieuws. De missie van een Bibliotheek is om kennis en informatie te delen met iedereen. Ervoor zorgen dat mensen meekunnen in onze complexe maatschappij, hoort daar ook bij. Geletterdheid, maar ook digitale vaardigheden zijn onmisbaar geworden. Er is in 2019 weer veel werk verzet. Met enthousiasme en betrokkenheid hebben directie, medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek er weer een prachtig jaar van gemaakt, waarop we met trots kunnen terugkijken!

Jaarrekening Bibliotheek Oosterschelde
De jaarrekeing omvat onder andere onze balans en de Staat van baten en lasten.

Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheek Oosterschelde vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwillige medewerkers.

Naar onze vacatures

Raad van Toezicht

De leden van onze Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. F.S. Alting-Landa, voorzitter
  • Dhr. A.W. Wissekerke, vice-voorzitter
  • Mw. M.A.E. Velthuis
  • Dhr. J.J. Willemstein
  • Dhr. R. van der Wel
  • Mw. M. Soochit
  • Mw. K. Meijer

ANBI-status

Stichting Bibliotheek Oosterschelde heeft een erkende Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waarmee wij officieel worden aangemerkt als een goed doel. Dit houdt in:

  • Dat donateurs kunnen fiscaal gunstig schenken zodat de gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 
  • Dat Stichting Bibliotheek Oosterschelde geen schenkbelasting hoeft te betalen over een gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. 
  • Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

Samen voor een geletterd Zeeland!

Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is een belang voor iedereen in Nederland. Openbare bibliotheken zijn vanuit hun wettelijke opdracht belangrijke partners in het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal en digitale vaardigheden. In het manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’ schetsen de gezamenlijke Zeeuwse Bibliotheken een beeld van de manier waarop zij invulling geven aan hun brede maatschappelijk- educatieve functie in de (lokale) samenleving.

Certificering

De Bibliotheek Oosterschelde is sinds 2009 in het bezit van het landelijke Bibliotheekcertificaat. Dat houdt in dat de bibliotheken voldoen aan de gewenste branche eisen op het gebied van beleid, management, collectie, communicatie, tevredenheid van klanten etc. De toetsing aan voorgeschreven kwaliteiten wordt uitgevoerd door de landelijke Stichting Certificering Openbare bibliotheken.

De Bibliotheek Oosterschelde is trots op het certificaat omdat het een erkenning is voor de dienstverlening van de organisatie.