Organisatie

Over ons

Wie zijn wij?

De Bibliotheek Oosterschelde (BO) verzorgt het openbare Bibliotheekwerk voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. In de Bibliotheek Oosterschelde verzorgen ruim 95 medewerkers en 150 vrijwilligers in meer dan 30 locaties dagelijks de dienstverlening aan ruim 34.000 klanten. Hierin staan educatie, informatie en cultuur centraal.

Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheek Oosterschelde vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwillige medewerkers.

Naar onze vacatures

Raad van toezicht

De leden van onze Raad van Toezicht zijn:  
  • Mw. F.S. Alting-Landa, voorzitter
  • Mw. M. Soochit
  • Mw. K. Meijer
  • Dhr. J. van Esbroeck
  • Mw. S. van Es-Eekhof
  • Mw. N.S. van Schaik-Maljaars

Dagelijks bestuur

  • Dhr. R. (Robin) Bierens MSc, directeur-bestuurder
Robin Bierens Directeur-bestuurder - Beeld: Ministerie van OCW/Floor Catshoek

Jaarverslag Bibliotheek Oosterschelde 2023

2023 was een belangrijk jaar voor de bibliotheeksector in het algemeen en de Bibliotheek Oosterschelde in het bijzonder. De sector ziet zich steeds meer gedragen en gesteund door overheid, partners en met name inwoners van ons land. De evidentie van de bibliotheek kwam naar voren in de troonrede van de koning en daarnaast was er veel aandacht voor de bibliotheken in de diverse media, vaak te vatten onder het kopje: “de bieb is back!”

Lees het jaarverslag 2023

ANBI-status

Stichting Bibliotheek Oosterschelde heeft een erkende Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waarmee wij officieel worden aangemerkt als een goed doel. Dit houdt in:

  • Dat donateurs kunnen fiscaal gunstig schenken zodat de gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 
  • Dat Stichting Bibliotheek Oosterschelde geen schenkbelasting hoeft te betalen over een gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. 
  • Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

Samen voor een geletterd Zeeland!

Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is een belang voor iedereen in Nederland. Openbare bibliotheken zijn vanuit hun wettelijke opdracht belangrijke partners in het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal en digitale vaardigheden. In het manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’ schetsen de gezamenlijke Zeeuwse Bibliotheken een beeld van de manier waarop zij invulling geven aan hun brede maatschappelijk- educatieve functie in de (lokale) samenleving.

Manifest 'Samen voor een geletterd Zeeland'

Certificering

De Bibliotheek Oosterschelde is sinds 2009 in het bezit van het landelijke Bibliotheekcertificaat. Dat houdt in dat de bibliotheken voldoen aan de gewenste branche eisen op het gebied van beleid, management, collectie, communicatie, tevredenheid van klanten etc. De toetsing aan voorgeschreven kwaliteiten wordt uitgevoerd door de landelijke Stichting Certificering Openbare bibliotheken.

De Bibliotheek Oosterschelde is trots op het certificaat omdat het een erkenning is voor de dienstverlening van de organisatie.