Organisatie

Over ons

Wie zijn wij?

De Bibliotheek Oosterschelde (BO) verzorgt het openbare Bibliotheekwerk voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. In de Bibliotheek Oosterschelde verzorgen ruim 95 medewerkers en 150 vrijwilligers in meer dan 30 locaties dagelijks de dienstverlening aan ruim 34.000 klanten. Hierin staan educatie, informatie en cultuur centraal.

Jaarverslag Bibliotheek Oosterschelde 2022

Met alle uitdagingen die er waren, ook financieel als gevolg van de sterk gestegen inflatie, zijn we blij dat we 2022 op een fijne en positieve manier hebben kunnen afsluiten. Met heel veel passie zijn we in 2023 verder gegaan om de inwoners van de Oosterschelderegio een maatschappelijke en relevante Bibliotheek te bieden. Aanwezig op vele locaties, in vestigingen en scholen met betrokken en enthousiaste medewerkers. Een Bibliotheek die er toe doet, het verschil maakt en waarmee vele inwoners zich verbonden voelen.

Lees het jaarverslag 2022

Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheek Oosterschelde vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwillige medewerkers.

Naar onze vacatures

Raad van Toezicht

De leden van onze Raad van Toezicht zijn:

  • Dhr. R. Bierens MSc, directeur-bestuurder
  • Mw. F.S. Alting-Landa, voorzitter
  • Dhr. J.J. Willemstein, vice-voorzitter
  • Mw. M. Soochit
  • Mw. K. Meijer
  • Dhr. J. van Esbroeck
  • Mw. S. van Es-Eekhof

ANBI-status

Stichting Bibliotheek Oosterschelde heeft een erkende Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waarmee wij officieel worden aangemerkt als een goed doel. Dit houdt in:

  • Dat donateurs kunnen fiscaal gunstig schenken zodat de gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 
  • Dat Stichting Bibliotheek Oosterschelde geen schenkbelasting hoeft te betalen over een gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. 
  • Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

Samen voor een geletterd Zeeland!

Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is een belang voor iedereen in Nederland. Openbare bibliotheken zijn vanuit hun wettelijke opdracht belangrijke partners in het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal en digitale vaardigheden. In het manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’ schetsen de gezamenlijke Zeeuwse Bibliotheken een beeld van de manier waarop zij invulling geven aan hun brede maatschappelijk- educatieve functie in de (lokale) samenleving.

Manifest 'Samen voor een geletterd Zeeland'

Certificering

De Bibliotheek Oosterschelde is sinds 2009 in het bezit van het landelijke Bibliotheekcertificaat. Dat houdt in dat de bibliotheken voldoen aan de gewenste branche eisen op het gebied van beleid, management, collectie, communicatie, tevredenheid van klanten etc. De toetsing aan voorgeschreven kwaliteiten wordt uitgevoerd door de landelijke Stichting Certificering Openbare bibliotheken.

De Bibliotheek Oosterschelde is trots op het certificaat omdat het een erkenning is voor de dienstverlening van de organisatie.