Bibliotheek Oosterschelde start in Tholen met De VoorleesExpress

Gepubliceerd op: 26 maart 2024 10:00

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers 20 weken lang voorlezen bij gezinnen thuis waarbij leesplezier en taalvaardigheid voorop staan. Het doel is om laagtaalvaardige en/of meertalige gezinnen te enthousiasmeren en stimuleren vaker voor te lezen.

De VoorleesExpress richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De vrijwilligers lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Door kinderen vanaf een jonge leeftijd voor te lezen stimuleer je de taalontwikkeling en verrijk je de woordenschat.

"Taalplezier staat voorop. We willen ouders laten ervaren hoe leuk het is om samen met hun kinderen bezig te zijn met taal en dit enthousiasme te behouden, zelfs nadat het project is afgerond," aldus Alyssa Poot, Coördinator VoorleesExpress Tholen bij Bibliotheek Oosterschelde.

Het belang van de VoorleesExpress wordt onderstreept door de problematiek van laaggeletterdheid, waarbij dertig procent van de vijftienjarigen in Nederland wordt getroffen, met percentages die in Tholen boven het landelijk gemiddelde liggen. Het programma richt zich daarom op het vroegtijdig stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen en het betrekken van laagtaalvaardige ouders en/of meertalige gezinnen.

De werving van vrijwilligers om de VoorleesExpress ook in Tholen op de rails te zetten is inmiddels in volle gang. In september zullen de eerste vrijwilligers in de gemeente aan de slag gaan. Vrijwilligers krijgen een training en hulpmiddelen om te kunnen starten. De Bibliotheek is op zoek naar mensen die vanaf september twintig keer een uurtje op een afgesproken tijdstip bij een gezin langsgaan. Er is ook begeleiding voor de vrijwilligers zodra ze aan de slag gaan. Ze staan er vanaf dat moment dus niet alleen voor.

Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden voor de VoorleesExpress of meer informatie daarover wil, kan kijken op www.voorleesexpress.nl en www.bibliotheekoosteschelde.nl (klik in de oranjebalk rechts op ‘jeugdeducatie’) of stuur een e-mail naar vletholen@bibliotheekoosterschelde.nl.

Ben je geïnteresseerd als school of kinderopvang neem dan contact op met vletholen@bibliotheekoosterschelde.nl.