Bibliotheek Oosterschelde en Taalhuis Oosterschelde gecertificeerd

Gepubliceerd op: 25 april 2022 13:15

Robin Bierens, directeur, en Monique van Kol, Projectleider Taalhuis Oosterschelde

Wij zijn trots dat zowel de Bibliotheek Oosterschelde als het Taalhuis Oosterschelde een officiële certificering hebben ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Dat betekent dat wij voor de komende 4 jaar voldoen aan de kwaliteitseisen en dat onze programma’s en diensten (voor geletterdheid) toekomstbestendig zijn.

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Bezoekers kunnen hier terecht voor het verbeteren van lezen, schrijven, spreken, rekenen, computer en internet. Het Taalhuis neemt een duidelijke positie in binnen de lokale samenleving van de verschillende gemeenten. Daarbij wordt actief gezocht naar samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die een rol kunnen spelen bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Naast onze Taalhuizen in Goes en Zierikzee is er sinds kort ook een Taalhuis in Bibliotheek Tholen geopend.
 

Foto: Robin Bierens, directeur Bibliotheek Oosterschelde en Monique van Kol, Projectleider Taalhuis Oosterschelde.