Doorlopende machtiging automatische incasso

MachtigingVerplicht

Incassant:

ZB| Bibliotheek van Zeeland

Kousteensedijk 7

4331 JE MIDDELBURG NL

Incassant ID: NL90ZZZ2013531800

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.