Voortgezetonderwijs

Lezen is van levensbelang

Je kunt niet lang genoeg doorgaan met (voor)lezen! Het legt een basis waar een kind
een leven lang profijt van heeft. Met het programma de Bibliotheek op school vo kun
je inzetten op leesbevordering en taalstimulering. Door structurele samenwerking
tussen vo-scholen en de openbare Bibliotheek komt er in de dagelijkse wereld van
jongeren aandacht voor lezen. Leesplezier staat hierbij centraal.

Onderwijs Bibliotheek Dienst

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de kinderopvang

Boeken lenen als educatieve instelling? Dat kan! Maak gebruik van ons abonnement.

Ambassadeurs VO

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de basisscholen

Wij willen ieder kind dezelfde kansen bieden door alle kinderen aan het lezen te krijgen. Leesplezier staat hierbij voorop. Want wie plezier heeft in lezen, leest veel en leert daardoor beter en sneller.

Voortgezetonderwijs

Boeken lenen als educatieve instelling? Dat kan! Maak gebruik van ons abonnement.

Onderwijs-Bibliotheekdienst (OBD)

Samenwerking bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en het primair onderwijs

Voor een vast bedrag per schooljaar kun je naar keuze collecties lenen uit het gevarieerde productenaanbod als actuele aanvulling op de schoolcollectie, waarmee je heel gemakkelijk en doelgericht een extra impuls geeft aan het leesplezier en de leesmotivatie van de leerlingen.

Over ons

De lees- en mediaconsulenten van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

De samenwerking tussen de leesconsulenten van de Bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school.

Meer weten?

Neem contact op met:

Team educatie