Verhuizing Bibliotheek Goes uitgesteld

Gepubliceerd op: 7 mei 2019 11:46

De Raad van Toezicht van Bibliotheek Oosterschelde heeft de gemeente Goes geïnformeerd dat de verhuizing van de Bibliotheek Goes vooralsnog niet door kan gaan. Het is tot nu toe niet gelukt om het huidige pand aan de Oostwal te verkopen.

Gemeente en Bibliotheek zijn al geruime tijd in gesprek over de realisatie van een nieuwe Bibliotheek voor Goes. Deze Bibliotheek nieuwe stijl zou een plek krijgen in de nu nog leegstaande winkelpanden, grenzend aan de parkeergarage in het Kolveniershof. De opbrengst van de verkoop van het huidige bibliotheekpand aan de Oostwal is nodig om de verhuizing, de inrichting en de huur van de nieuwe Bibliotheek te kunnen financieren.

In oktober 2018 bereikte de Bibliotheek een voorlopige verkoopovereenkomst met een partij die op de locatie Oostwal appartementen
wilde ontwikkelen. Voor deze nieuwe bestemming van het pand was instemming van de Vereniging van Eigenaren (VVE) noodzakelijk. De afgelopen maanden hebben talloze gesprekken plaats gevonden tussen de kopers en de VVE. Deze hebben niet tot een akkoord geleid en daardoor kan de verkoop geen doorgang vinden. Het pand aan de Oostwal blijft derhalve te koop staan.