Taalhuis Oosterschelde heeft 398 taalvragers geholpen in 2018!

Gepubliceerd op: 13 maart 2019 13:54

2018: het tweede jaar van het Taalhuisnetwerk op de Bevelanden en dat was ook het eerste jaar dat op Schouwen-Duiveland een Taalhuisnetwerk een heel jaar actief was. Een Taalhuisnetwerk is een taalnetwerkaanpak rondom de aanpak laaggeletterdheid.

Een netwerk dat bestaat uit samenwerking met gemeenten, vindplaatsen, formele en non-formele taalaanbieders  vrijwilligersorganisaties en bv. welzijnsorganisaties die direct contact hebben met laaggeletterden. Een fysiek Taalhuis maakt onderdeel uit van deze aanpak waarbij een toegankelijke infopunt is gecreëerd waar iedereen met vragen over het aanbod voor taal en digitale vaardigheden terecht kan. Daarnaast biedt het infopunt een plaats voor taalvrijwilligers waar zij zich kunnen aanmelden en
terecht kunnen met vragen.

Vanuit het Taalhuisnetwerk bieden wij organisaties en instellingen de mogelijkheid om medewerkers en andere belangstellenden te trainen in het herkennen en signaleren van laaggeletterden.

Cijfers

Actief in 2018 Nieuw in 2018
Taalvragers 398 298
Getrainde taalvrijwilligers 122 72
Getrainde professionals 45 75

Op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid NT1 en NT2 hebben de volgende partijen zich verbonden aan het Taalhuis Bevelanden en Schouwen-Duiveland:

(Nieuwe) Activiteiten NT2 (Nederlands als 2e taal)

 • SMWO Welzijn Goes verzorgt op de eigen locatie de Spinne informele taallessen voor migranten. Zij hebben hier eigen vrijwillig (getrainde) docenten voor.
 • Gilde de Bevelanden (Samenspraak) verzorgt taalmaatjes voor NT2 taalvragers.
 • Scalda verzorgt formele lessen voor NT2.
 • Totaal taalactiviteiten bezoeken structureel met nieuwe cursisten Bibliotheek. Aan deze cursisten wordt door Totaal een gratis bibliotheekabonnement aangeboden.
 • Mondo verzorgt formele taallessen NT2 individueel of in groepsverband.
 • Vluchtelingenwerk sluit aan bij activiteiten Taalhuis
 • SMWO Welzijn en Bibliotheek verzorgen wekelijks Taalcafé in het fysieke Taalhuis
 • Bibliotheek verzorgt leesgroep laaggeletterden in het Taalhuis. (NT1 en NT2)
 • Bibliotheek coördinatie vrijwillige taallesgroep op basisscholen in Heinkenszand, Rilland, Zierikzee, en Dreischor.
 • Taalclub Borsele tweewerkelijks Taalcafé in Bibliotheek Heinkenszand.
 • Taallessen Geref. gemeente ’s Gravenpolder wekelijkse taalbijeenkomsten.
 • Spreekuur Oefenen.nl: wekelijks in de Bibliotheek Goes onder begeleiding online taal en digitale vaardigheden oefenen.

 • Postcafé Zierikzee i.sm. SMWO wekelijks vragen over post en formulieren.
 • Taallessen Reimerswaal wekelijks informele taalles in dorpshuis Kruiningen.
 • SMWO Welzijn Goes kook en naailessen.
 • Taalkoor: pilot voor taalkoor in Goes i.s.m. Zeeuwse Muziekschool.
 • Theecafé Kapelle wekelijks taalcafé bij deelcafé De Buurvrouw.
 • Stichting Digisteun Digitaal café wekelijks in buurtcentra en Bibliotheek Goes hulp bij lage digitale vaardigheden.
 • Bibliotheek verzorging digitale basisvaardigheden zoals cursussen Klik en Tik,  basale computervaardigheden via een online oefenprogramma en cursussen omgaan met DigiD. (Digisterker)

Activiteiten NT1 (Nederlands als moedertaal)

 • Scalda verzorgt formele taallessen NT1
 • Bibliotheek verzorgt Taalmaatjes voor NT1 taalvragers.   
 • Groepsaanpak NT1 wordt voorbereid.
 • Gors verzorgt informele lessen NT1 voor mensen met NAH beperking (niet aangeboren hersenletsel)

Signaleren en herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden vind plaats bij de volgende vindplaatsen:

 • SMWO Goes en Zierikzee
 • UWV     
 • Leger des Heils
 • WIZ (GR de Bevelanden)
 • Reumafonds
 • Leerwerkloket Zeeland
 • UWV
 • Leger des Heils
 • GGD/JGZ
 • Stichting Digisteun
 • Asito schoonmaak Goes
 • Gemeente Borsele
 • Docent van sollicitatieworkshop bij de Betho
 • SW-bedrijf Zuidhoek
 • WMO-loket gemeente Schouwen-Duiveland
 • Woningcoöperatie Zeeuwland
 • Lions Schouwen- Duiveland

Ontwikkelingen:

 • Ontwikkelen van een taalondersteuningtraject bij SW de Zuidhoek in Zierikzee. (Inventarisatie doelgroep heeft plaatsgevonden proces is in gang gezet).
 • Aanvraag voor werkgeverssubsidie plan taalvaardigheid Terweel.
 • AB transport Nisse ontwikkelt samen met particuliere taalaanbieder taalcursus werknemers (ongeveer 150 werknemers).
 • Start project Terweel Dichter bij de Kern bewoners taalvaardiger, digitaal vaardiger en meer zelfredzaam.
 • Voorlichting bij Lions Zierikzee en ondernemersgroep Schouwen-Duiveland.
 • Contacten ADRZ.
 • Contacten directie Albero groep (onderwijs).

Tevens is er in 2018 veel tijd gestoken in het voorbereiden van een Taalakkoord met werkgevers, Bibliotheken, Gemeenten en UWV. Via het Taalakkoord richten we ons op de aanpak van bestrijding laaggeletterdheid onder werknemers. 31 Januari 2019 wordt dit taalakkoord door de deelnemende partijen officieel ondertekend.