Samenwerkingsverband Taalakkoord officieel

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 11:31

Op donderdag 31 januari is het Taalakkoord Zeeland ondertekend door 5 Zeeuwse gemeenten, UWV, Leerwerkloket Zeeland, taalhuizen, taalaanbieders, werkgevers, scholen en welzijnsorganisaties. Het Taalakkoord Zeeland is een initiatief van Leerwerkloket Zeeland, Stichting Lezen en Schrijven en de Zeeuwse taalhuizen en is tot stand gekomen als spin-off van de Werkgeversconferentie Rendement met Taal van 31 januari 2018.

Samenwerking

Met het Taalakkoord onderschrijven partijen het belang van taal om te kunnen participeren. Het ontbreken van (digi)taalvaardigheden werkt belemmerend bij het vinden of behouden van werk. Het wegnemen van deze belemmering vergroot de arbeidsparticipatie.

Naast Bibliotheek Oosterschelde zijn een aantal taalaanbieders, gemeenten, UWV, werkgevers, Leerwerkloket Zeeland en Stichting Lezen & Schrijven aangesloten bij het Taalakkoord. Door krachten te bundelen kan het bewustzijn bij werkgevers vergroot worden om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer en een meer toegankelijk opleidingsaanbod (formeel en non-formeel) gecreƫerd worden dat aansluit bij de vraag van werkgevers, werknemers en werkzoekende. Er wordt nauw samengewerkt met de taalhuizen in Zeeland, waaronder ook Taalhuis Oosterschelde dat zowel een loket in de Bibliotheek in Goes als in Zierikzee heeft. Aanpak laaggeletterdheid is een speerpunt van Bibliotheek Oosterschelde wat haar tot logische partner van het Taalakkoord maakt.

Arbeidsmarkt

Laaggeletterdheid blijft ondanks alle inspanningen van afgelopen jaren in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Het ontbreken van voldoende basisvaardigheden is een drempel om mee te doen, waardoor mensen geen werk kunnen krijgen of moeite hebben werk te behouden.Door het bundelen van onze krachten werken we samen aan het vergroten van het bewustzijn, het verlagen van de drempel naar de arbeidsmarkt en een meer toegankelijk opleidingsaanbod (formeel en non-formeel) dat aansluit bij de vraag van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.Het Taalakkoord Zeeland is de basis voor een de succesvolle samenwerking waarbij de arbeidsmarkt in Zeeland zijn voordeel mee zal doen!