Opening Taalhuis Schouwen-Duiveland

Gepubliceerd op: 1 september 2017 14:25

Op 6 september, in de Week van de Alfabetisering, wordt het Taalhuis Schouwen-Duiveland officieel geopend. Bij het Taalpunt kan iedereen terecht die beter wil leren lezen en schrijven.

Bij het Taalhuis kan iedereen terecht die beter wil leren lezen en schrijven. Ook (nieuwe) vrijwilligers kunnen er terecht. Het Taalhuis bevat een collectie boeken en andere materialen voor (hulpverleners aan) volwassen laaggeletterden en is te bezoeken tijdens openingsuren van het Taalhuis.

Laaggeletterdheid

Want wist je dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen moeite hebben met lezen en schrijven? Jong of oud, geboren en getogen in Nederland of van buitenlandse komaf: iedereen kan het lastig vinden om een tekst te begrijpen of zelf iets op papier te zetten. Vaak lopen deze mensen tegen allerlei problemen aan, maar omdat ze zich schamen, durven ze geen hulp te vragen.

Taalhuizen zijn belangrijk bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Hierbij werken Bibliotheek, gemeente, welzijnsorganisaties en andere partners samen. Stichting Lezen en Schrijven geeft bibliotheken ondersteuning via het programma Taal voor het Leven.

Taalcafé

Eén keer in de twee weken op woensdag vanaf 14.00 - 15.15 uur met ingang van 13 september wordt er een Taalcafé gehouden. Het Taalcafé is een goede plek om te oefenen met de Nederlandse taal en nieuwe mensen te leren kennen. Ook is het een plek waar je ervaringen kunt delen. Je praat, samen met een begeleider, in groepjes over het thema van de middag.