Gratis Boekenpakket voor scholen

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019 10:32

Tijdens de Kinderboekenweek krijgen 75 geselecteerde scholen door heel Nederland hun eerste BoekenBoost: 20 gratis boeken met de titels van de Kinderboekenweek. Het doel van BoekenBoost is het leesplezier van de schoolgaande jeugd een positieve ‘boost’ te geven door te zorgen voor extra boeken die uitnodigen tot (meer) lezen. Maar liefst 10 scholen op Schouwen-Duiveland mogen meedoen met de Boekenboost en krijgen de komende 3 jaar elke Kinderboekenweek een gratis pakket boeken op school bezorgd.

De BoekenBoost

Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. De BoekenBoost wil op zoveel mogelijk scholen een rijk en actueel aanbod aan boeken realiseren, zodat steeds meer kinderen gaan lezen. Een goede leesomgeving, zoals een goede lokale Bibliotheek of schoolbibliotheek, helpt leesachterstanden te verminderen. De BoekenBoost is een initiatief van Stichting Lezen en Stichting CPNB, en wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Vriendenloterij.