Burgemeester en wethouders bezoeken Taalcafé’s

Gepubliceerd op: 2 september 2019 14:31

Op 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 9 tot en met 15 september. Ook het Taalhuis Oosterschelde haakt hier op in: verschillende burgemeesters of wethouders van de gemeenten in de Oosterschelde regio sluiten aan bij een taalcafé om in gesprek te gaan met de deelnemers. Met een kopje koffie of thee ga je informeel met elkaar in gesprek over allerlei thema’s in een gezellige setting. De voertaal is Nederlands.

Taalhuis Oosterschelde

Taalhuis Oosterschelde
is een netwerk dat bestaat uit samenwerking met gemeenten Goes, Kapelle, Schouwen-Duiveland, Borsele, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, vindplaatsen, formele en non-formele taalaanbieders  vrijwilligersorganisaties en bv. welzijnsorganisaties die direct contact hebben met laaggeletterden. Twee fysieke Taalhuizen maken onderdeel uit van deze aanpak waarbij toegankelijke infopunten zijn gecreëerd waar iedereen met vragen over het aanbod voor taal en digitale vaardigheden terecht kan. Daarnaast is een infopunt ook een plaats voor taalvrijwilligers waar zij zich kunnen aanmelden en terecht kunnen met vragen. Vanuit het Taalhuisnetwerk bieden wij organisaties en instellingen de mogelijkheid om medewerkers en andere belangstellenden te trainen in het herkennen en signaleren van laaggeletterden.