Bibliotheek Oosterschelde voldoet uitstekend aan landelijke normen

Gepubliceerd op: 7 december 2017 11:34

Bibliotheek Oosterschelde heeft voor de derde maal op rij de officiële landelijke kwaliteitscertificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Hierdoor mag de Bibliotheek zich opnieuw officieel 'openbare Bibliotheek' blijven noemen.

Best practice voor andere bibliotheken en gemeentes

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. Bijzonder vindt men de samenwerking rond het Taalhuis, een initiatief om laaggeletterdheid onder inwoners van de regio te bestrijden. Bibliotheek Oosterschelde mag vooral trots zijn op de wijze waarop de Bibliotheek de Taalhuizen in Goes en Zierikzee heeft gerealiseerd. De manier waarop hierin samengewerkt wordt met gemeenten, SWVO, ROC en andere instellingen zoals Vluchtelingenwerk wordt genoemd als een best practice aldus de auditoren Astrid van der Starre en Herman van Heemskerk.

In control én toekomstbestendig

Tijdens de twee auditdagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers,maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oosterschelde samenwerkt.Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingenmet de Bibliotheek. Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat datde Bibliotheek Oosterschelde zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. Het auditteam stelde vast dat deorganisatie zowel ‘in control’ als ‘toekomstbestendig’ is en daarom inaanmerking komt voor erkenning. En dit is, gezien definancieel spannende periode van de afgelopen vier jaar, een knappe prestatie,aldus de auditcommissie.

Wethouder Conny Miermans van de gemeente Borsele feliciteert directeur Jannie van Vugt met de certificering.