Bouwstenen

De Bibliotheek op school is een aanpak die zich richt op het optimaliseren van de samenwerking tussen scholen en Bibliotheken. Centrale elementen daarbinnen zijn: het versterken van de leesomgeving op school, het aantonen van de effectiviteit van de aanpak en het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten (school) en leesconsulenten (Bibliotheek) op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden.

De bouwstenen

  • Een aantrekkelijke en toegankelijke collectie boeken in de schoolbibliotheek
  • Vijf recente boeken per leerling en onderhoud door een bibliotheekprofessional
  • Drie uur vakmanschap per week t.b.v. de school
  • Een catalogus met afgeschermde zoekfunctie en digitaal logboek
  • Resultaatgericht en meetbaar aan de slag met behulp van een jaarlijkse monitor
  • Een jaarlijks schoolgebonden activiteitenplan als onderdeel van het lees-mediaplan
  • Minimaal één opgeleide leescoördinator binnen het eigen schoolteam
  • Verdieping in leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid

We gaan graag met jou aan de slag om tot betere resultaten te komen!

Stuur ons een mail voor meer informatie