Primair onderwijs

Educatie

Educatief Abonnement 2022-2023

Speciaal voor het primair onderwijs is er een Educatief Abonnement ontwikkeld.

Lees meer


De Bibliotheek op school (dBos):

De Bibliotheek op school is een aanpak die zich richt op het optimaliseren van de samenwerking tussen scholen en Bibliotheken. Centrale elementen daarbinnen zijn: het versterken van de leesomgeving op school, het aantonen van de effectiviteit van de aanpak en het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten (school) en leesconsulenten (Bibliotheek) op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden.

"Met 15 minuten vrij lezen per dag kan een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. Leerkrachten van scholen die meedoen met de Bibliotheek op school, zijn betere leesbevorderaars dan gemiddeld. Beginnen ouders al vroeg met voorlezen, dan vinden hun kinderen lezen leuker én worden ze er beter in. Bij jongens is dit effect nog groter."

Interesse in dBos?


Samenwerkingsvormen met de Bibliotheek:

Monitor

Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dBos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden van de leerlingen te stimuleren.

Bouwstenen

Deze bouwstenen zorgen voor een prettige 'plan-do-check-act' methode. We gaan graag met jou aan de slag om tot betere resultaten te komen!

V@school

V@school is een compleet catalogus – en uitleensysteem voor het beheer van de schoolbibliotheek in het Primair Onderwijs. Met V@school kunnen alle gebruikers van de schoolbibliotheek boeken zoeken, uitlenen, innemen en reserveren.


Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar, die woonachtig zijn in Schouwen-Duiveland en gemeente Goes.