Nationaal Programma Onderwijs: samen met de Bibliotheek!

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal. De Bibliotheek heeft alle expertise in huis om te ondersteunen bij de leesbevordering op uw school, passend bij uw visie en curriculum.

In de kinderopvang, het basisonderwijs en op scholen voor voortgezet onderwijs zijn leesconsulenten actief die bijdragen aan leesbevordering en leesmotivatie. Dit gebeurt voornamelijk via de bewezen effectieve landelijke programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, en ondersteund door het ministerie van OCW.

Binnen de Zeeuwse waaier, een initiatief waarbij het aanbod voor het NPO van alle organisaties in Zeeland binnenkort gebundeld wordt, richt de Bibliotheek Oosterschelde zich op (duurzame) interventies die gekoppeld zijn aan de Menukaart van het NPO. We denken dan onder andere aan:

  • Naschools aanbod gericht op taalontwikkeling of mediawijsheid, zoals een Bieb-Bende met een schrijversbezoek, of een lessenserie mediawijsheid.
  • Ouderbetrokkenheid: projecten zoals de Voorleestas voor thuis, Taalvisite voor – anderstalige of laagtaalvaardige gezinnen, of ouderbijeenkomsten over media-opvoeding of voorlezen.
  • Actuele collectie in de schoolbibliotheek: De leesconsulent voert individuele leesgesprekken met leerling & leerkracht en ondersteunt naar aanleiding hiervan bij de aanschaf van jeugdboeken die garant staan voor meer leesplezier in de klas!
  • Extra uren vakmanschap op school, vaker een leesconsulent in de klas of extra aandacht voor leesplezier bij leerlingen in kleine groepjes.
  • Verdieping voor het team leerkrachten of groepjes leerlingen in onderwerpen rondom lezen en leesplezier. Denk aan begrijpend lezen of close reading, praten over boeken, of optimaal vrij lezen.

Met de expertise van de school én de bibliotheek werken we samen aan een zo kansrijk mogelijke leeromgeving.

Specifieke wensen of vragen?
Laat het ons weten via onderstaande knop.
We gaan graag in gesprek!
 

Neem contact op met team educatie