Educatie

Nationaal Programma Onderwijs: samen met de Bibliotheek!

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en gaan daardoor steeds beter lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal! De Bibliotheek heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij leesbevordering en mediawijsheid op school.

De Verrassingsbieb is gestopt

De Verrassingsbieb (een tasje met boeken op maat voor je leerlingen) was een groot succes. Er zijn maar liefst 300 Verrassingstasjes samengesteld, aangevraagd door 38 verschillende scholen! De reacties van de leerkrachten waren enthousiast. Dat bleek uit onze enquete:
"Het leuke is dat het boeken waren met de interesses van deze leerling en dan op zijn eigen niveau."
"Heel gevarieerd. De kinderen hebben genoten van deze mooie collectie."
"De kinderen herkenden zich in de boeken die ze in het tasje vonden."


Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar, die woonachtig zijn in Schouwen-Duiveland en gemeente Goes.

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) als aanvulling op het eigen boekenbezit. Leen bijvoorbeeld een thema-collectie.

Lees meer

Jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020

Lees het jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020 van de Bibliotheek Oosterschelde. Door structurele samenwerkingen aan te gaan met o.a. het onderwijs, bereikt de Bibliotheek via de leesconsulent zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en kennis delen. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Bekijk het jaarverslag