Let op: Wij werken met aangepaste openingstijden. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden zijn verplicht.

Educatie


Nationaal Programma Onderwijs: samen met de Bibliotheek!

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal. De Bibliotheek Oosterschelde heeft alle expertise in huis om te ondersteunen bij de leesbevordering op uw school, passend bij uw visie en curriculum. In de kinderopvang, het basisonderwijs en op scholen voor voortgezet onderwijs zijn leesconsulenten actief die bijdragen aan leesbevordering en leesmotivatie.

Meer informatie

Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar, die woonachtig zijn in Schouwen-Duiveland en gemeente Goes.

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) als aanvulling op het eigen boekenbezit. Leen bijvoorbeeld een thema-collectie.

Lees meer

Jaarverslag jeugd en jongeren 2020/2021

Lees het jaarverslag jeugd en jongeren 2020/2021 van de Bibliotheek Oosterschelde. Door structurele samenwerkingen aan te gaan met o.a. het onderwijs, bereikt de Bibliotheek via de leesconsulent zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en kennis delen. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Bekijk het jaarverslag