Educatie

Nationaal Programma Onderwijs: samen met de Bibliotheek!

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en gaan daardoor steeds beter lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal! De Bibliotheek heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij leesbevordering en mediawijsheid op school.

De Verrassingsbieb voor leesmotivatie

Er is een (grote) groep leerlingen die tijdens de periode van thuisonderwijs minder heeft gelezen. Dit komt -deels- omdat er geen passende collectie voor handen was. Hierdoor kan bij het kind een leesdip ontstaan, zowel in leesniveau als in motivatie. Als leerkracht weet jij precies welke leerling een extraatje nodig heeft. Zelf lezen, thuis voorlezen of voorlezen in de klas? Bestel een tasje met boeken op maat en maak gebruik van De Verrassingsbieb!


Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar, die woonachtig zijn in Schouwen-Duiveland en gemeente Goes.

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) als aanvulling op het eigen boekenbezit. Leen bijvoorbeeld een thema-collectie.

Lees meer

Jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020

Lees het jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020 van de Bibliotheek Oosterschelde. Door structurele samenwerkingen aan te gaan met o.a. het onderwijs, bereikt de Bibliotheek via de leesconsulent zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en kennis delen. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Bekijk het jaarverslag