Educatie

Jaarverslag jeugd en jongeren 2021/2022

Lees het jaarverslag jeugd en jongeren 2021/2022 van de Bibliotheek Oosterschelde. Door structurele samenwerkingen aan te gaan met o.a. het onderwijs, bereikt de Bibliotheek via de leesconsulent zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en kennis delen. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Bekijk het jaarverslag

Samen zorgen voor de beste kansen

De Bibliotheken in Zeeland geven kinderen en jongeren, ouders en professionals de inspiratie voor een leven lang lezen.

Lees meer

Nationaal Programma Onderwijs

Met de expertise van de school én de bibliotheek werken we samen aan een zo kansrijk mogelijke leeromgeving.

Meer informatie

Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Naar de jeugdpagina's

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Meer informatie

VoorleesExpress

De VoorleesExpress richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Een vrijwilliger komt voorlezen en onderneemt taalactiviteiten.

Meer informatie

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) als aanvulling op het eigen boekenbezit. Leen bijvoorbeeld een thema-collectie.

Lees meer