Educatie

Workshops leesbevordering (Leerkrachten PO)

Ontdek de thematitels van de aankomende Kinderboekenweek en laat je inspireren. Deze workshop in het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ biedt veel praktische tips, inkijkjes in de Thematitels, leuke werkvormen om het lezen te bevorderen en goede ideetjes om van de Kinderboekenweek een feestelijke ‘leesweek’ te maken op jouw eigen school.

Het doel van de workshop is kennis over te brengen en te verdiepen in onderwerpen rond leesbevordering en jeugdliteratuur bij leerkrachten in de Oosterschelderegio.

Nationaal Programma Onderwijs: samen met de Bibliotheek!

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en gaan daardoor steeds beter lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal! De Bibliotheek heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij leesbevordering en mediawijsheid op school.


Voor jeugd en ouders

Hier is alles te vinden wat de Bibliotheek voor de jeugd heeft. Of ze nu lekker weg willen dromen in een (e)boek of opzoek zijn naar informatie over een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

Mediacoach

De Mediacoach van de Bibliotheek is er voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en ouders. Maak een keuze uit dit extra aanbod of vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kinderopvanglocatie.

Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar, die woonachtig zijn in Schouwen-Duiveland en gemeente Goes.

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) als aanvulling op het eigen boekenbezit. Leen bijvoorbeeld een thema-collectie.

Lees meer

Jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020

Lees het jaarverslag jeugd en jongeren 2019/2020 van de Bibliotheek Oosterschelde. Door structurele samenwerkingen aan te gaan met o.a. het onderwijs, bereikt de Bibliotheek via de leesconsulent zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en kennis delen. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Bekijk het jaarverslag